Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienia Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

RPO/586385/08/VII/7013 RZ - Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zmian w zakresie praktyki stosowania monitoringu w celach przeznaczonych dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Rzecznik wyraził stanowisko, że wszystkie pomieszczenia, w których przebywają osadzeni tzw. niebezpieczni, powinny być monitorowane w pełnym zakresie, zarówno dla zapewnienia ochrony społeczeństwa i bezpieczeństwa zakładu, ale także bezpieczeństwa tych osób. Niestety, dotychczas nie wprowadzono zmian legislacyjnych, co postulował Rzecznik, nie zmieniła się również praktyka. Brak właściwej kontroli ze strony Służby Więziennej, wobec niepełnego monitorowania cel, stwarza możliwości podejmowania przez osadzonych zachowań samobójczych (19 stycznia 2009 r. media poinformowały o samobójczej śmierci trzeciej osoby oskarżonej w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika). Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zmian w praktyce stosowania monitoringu, a także pilne uregulowanie w przepisach zasad stosowania monitoringu w jednostkach penitencjarnych. Jednocześnie poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie długotrwałego prowadzenia postępowań przygotowawczych przez organa prokuratury, dotyczących wyjaśnienia okoliczności poruszających opinię publiczną zgonów w jednostkach penitencjarnych

data:2009-01-19

RPO/586385/08/VII/7013 RZ - Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zmian w zakresie praktyki stosowania monitoringu w celach przeznaczonych dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Rzecznik wyraził stanowisko, że wszystkie pomieszczenia, w których przebywają osadzeni tzw. niebezpieczni, powinny być monitorowane w pełnym zakresie, zarówno dla zapewnienia ochrony społeczeństwa i bezpieczeństwa zakładu, ale także bezpieczeństwa tych osób. Niestety, dotychczas nie wprowadzono zmian legislacyjnych, co postulował Rzecznik, nie zmieniła się również praktyka. Brak właściwej kontroli ze strony Służby Więziennej, wobec niepełnego monitorowania cel, stwarza możliwości podejmowania przez osadzonych zachowań samobójczych (19 stycznia 2009 r. media poinformowały o samobójczej śmierci trzeciej osoby oskarżonej w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika). Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zmian w praktyce stosowania monitoringu, a także pilne uregulowanie w przepisach zasad stosowania monitoringu w jednostkach penitencjarnych. Jednocześnie poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie długotrwałego prowadzenia postępowań przygotowawczych przez organa prokuratury, dotyczących wyjaśnienia okoliczności poruszających opinię publiczną zgonów w jednostkach penitencjarnych

data:2009-01-19