Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów regulujących sytuację tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach określonych w art. 88 par. 3 Kkw z dnia 2000-06-27


Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów regulujących sytuację tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach określonych w art. 88 par. 3 Kkw.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi:2000-08-08

Opis odpowiedzi:


Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 8.08.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - sierpień 2000", str. 42).


Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/