Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wprowadzania przez więziennictwo zakazu skierowania osadzonego do nauczania w szkole takiego samego typu jaką już ukończył z dnia 2002-08-27


RPO/409598/02/VII/706.5 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wprowadzania przez więziennictwo zakazu skierowania osadzonego do nauczania w szkole takiego samego typu jaką już ukończył.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-09-10

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 10.09.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - wrzesień 2002", str. 53).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl