Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aresztu Śledczego w W z dnia 2002-09-10


RPO/412696/02/VII/708 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aresztu Śledczego w W.

Data odpowiedzi: 2002-12-16

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 16.12.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - grudzień 2002", str. 60).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl