Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie czasowego umieszczania osób tymczasowo aresztowanych w pomieszczeniach policyjnych izb zatrzymań, z naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 2002-03-13


Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie czasowego umieszczania osób tymczasowo aresztowanych w pomieszczeniach policyjnych izb zatrzymań, z naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi:2002-05-09

Opis odpowiedzi:


Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26.03.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - marzec 2002", str. 63).Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/