Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie czasowego umieszczania osób tymczasowo aresztowanych w pomieszczeniach policyjnych izb zatrzymań, z naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 2002-03-13


RPO/390902/01/VII/715 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie czasowego umieszczania osób tymczasowo aresztowanych w pomieszczeniach policyjnych izb zatrzymań, z naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-05-09

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26.03.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - marzec 2002", str. 63).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl