Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby wprowadzenia obowiązku systematycznego weryfikowania sprawności alkomatów stosowanych w jednostkach penitencjarnych z dnia 2009-12-21


RPO/619157/09/VII/7002 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby wprowadzenia obowiązku systematycznego weryfikowania sprawności alkomatów stosowanych w jednostkach penitencjarnych.

Do Rzecznika zwrócił się osadzony wskazując, iż po powrocie z przepustki był poddany badaniu alkomatem, które wykazało zawartość alkoholu w jego organizmie. Wnioskodawca kwestionował sprawność urządzenia podając, iż badanie było przeprowadzone przy użyciu dwóch analizatorów wydechu, z których pierwszy był niesprawny, drugi zaś wykazał wynik 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyjaśniając skargę osadzonego ustalono, iż wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej alkomaty nie posiadają aktualnych świadectw wzorcowania, które potwierdzają sprawność tego typu urządzeń. Tymczasem wynik pozytywny badania na zawartość alkoholu w organizmie, pociąga za sobą poważne skutki dla osadzonego. Oprócz wymierzenia kary dyscyplinarnej, jest to zwykle związane jednocześnie ze zmianą podgrupy klasyfikacyjnej. Stąd istotne jest weryfikowanie sprawności stosowanych urządzeń. Rzecznik zwrócił się o podjęcie czynności zmierzających do wprowadzenia obowiązku systematycznego weryfikowania sprawności alkomatów, stosowanych w jednostkach penitencjarnych w całym kraju.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl