Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie obowiązku skazanych poddawania się testom na obecność narkotyków z dnia 2009-03-02


RPO/567136/07/VII/7022 RZ

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie obowiązku skazanych poddawania się testom na obecność narkotyków.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl