Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego CZSW w sprawie sytuacji cudzoziemców osadzonych w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych z dnia 2000-08-07


RPO/322799/99/VII/704 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego CZSW w sprawie sytuacji cudzoziemców osadzonych w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych.

Data odpowiedzi: 2000-08-29

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Dyrektora Generalnego CZSW z dnia 29.08.2000 r.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl