Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby podjęcia działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw osób zatrzymywanych przez Policję z dnia 2008-09-23


RPO/591186/08/VII/715 RZ

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby podjęcia działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw osób zatrzymywanych przez Policję.

W dniu 3 czerwca 2008 r. w audycji "Magazyn Ekspresu Reporterów" programu drugiego TVP, wyemitowany został reportaż zatytułowany "Policyjne tortury". Przedstawiono w nim sprawę sprzecznego z prawem traktowania osób zatrzymywanych w ostatnich latach w Komendzie Powiatowej Policji w N.

Reportaż pokazał m.in., że poziom społecznego niezadowolenia ze sposobu wykonywania policyjnych zatrzymań w N. jest wysoki, natomiast wykorzystywanie przepisów uprawniających do wnoszenia skarg i zażaleń na sposób przeprowadzenia policyjnego zatrzymania, przy opisanej skali zjawiska - nikłe. Powodem takiego stanu rzeczy może być nie tylko mała świadomość prawna osób, które uważają się za pokrzywdzone i członków ich rodzin, ale także niejasność uregulowań statuujących te prawa lub przepisów, które określają procedurę informowania o nich.

Wątpliwości budzi przewidziana w obowiązujących przepisach procedura dokumentowania zastosowania środka przymusu bezpośredniego. Fundamentalne znaczenie mają również prawa przysługujące zatrzymanym oraz tryb informowania o nich zatrzymanych. Zapisy te są liczne, jednak nie tworzą czytelnego systemu, ponadto problemem jest dostęp do informacji o podstawowych prawach. Obowiązujące przepisy nakazują, aby osoba zatrzymana była bezzwłocznie informowana o uprawnieniach przysługujących w trakcie pobytu w pomieszczeniach dla zatrzymanych oraz zapoznana z regulaminem pobytu. Wymóg ten może być spełniony jedynie wówczas, gdy odpowiednie teksty będą znajdowały się we wszystkich pokojach dla zatrzymanych. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw osób zatrzymywanych przez Policję.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl