Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie informacji o wykonywaniu kar i środków o charakterze nieizolacyjnym oraz realizacji w tym przedmiocie zadań przez sądowych kuratorów dla dorosłych z dnia 2005-12-22


RPO/517731/05/VII/712 RZ

1. W sprawie informacji o wykonywaniu kar i środków o charakterze nieizolacyjnym oraz realizacji w tym przedmiocie zadań przez sądowych kuratorów dla dorosłych.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich podjęto czynności zmierzające do oceny poszanowania prawa w wykonywaniu kar i środków o charakterze nieizolacyjnym oraz realizacji w tym przedmiocie zadań przez sądowych kuratorów dla dorosłych. Istotnym elementem takich działań będą badania sondażowe przeprowadzone na obszarze całego kraju. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się w związku z powyższym z prośbą o udostępnienie danych statystycznych oraz ocen i analiz, jakie w zakresie interesującej Rzecznika problematyki zostały sporządzone w ostatnich latach w resorcie sprawiedliwości.

Inf. 10-12/2005, str.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl