Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby pilnego wydania nowego rozporządzenia dotyczącego izb wytrzeźwień, na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 2001-11-13


RPO/179236/95/VII/713 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby pilnego wydania nowego rozporządzenia dotyczącego izb wytrzeźwień, na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-05-15

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 12.12.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - grudzień 2001", str. 60).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl