Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, do wiadomości Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawdziwych informacji o stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym monitorowania cel dla więźniów niebezpiecznych z dnia 2008-04-11


RPO/572925/07/VII/713 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, do wiadomości Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawdziwych informacji o stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym monitorowania cel dla więźniów niebezpiecznych.

Rzecznik wydał oświadczenie, w którym stwierdził, iż podawane w mediach w kontekście informacji o samobójstwach popełnionych w celi przez dwóch oskarżonych o uprowadzenie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika, stwierdzenia dotyczące stanowiska Rzecznika o stosowaniu monitoringu w celach dla więźniów niebezpiecznych, są nieprawdziwe. Rzecznik nigdy nie kwestionował potrzeby pełnego monitorowania cel dla więźniów niebezpiecznych i nie kwestionował przepisów w tym zakresie.

Z wizytacji prowadzonych przez pracowników Biura RPO wynika, że typowa cela jednoosobowa dla więźnia niebezpiecznego posiada najczęściej odkrytą toaletę, widoczną dla strażnika z wizjera umieszczonego w drzwiach celi i objętą monitoringiem kamery. Sytuacja w tym zakresie nie jest jednak jednolita w poszczególnych jednostkach na terenie kraju. Tak więc to w gestii Ministra Sprawiedliwości jest precyzyjne określenie, w odpowiednich przepisach, jakie ma być urządzenie takiej celi.

W wystąpieniu z dnia 29.01.2008 r. do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zwrócił się natomiast z wnioskiem o zaprzestanie stosowania kamer w celach ogólnych, nie przeznaczonych dla więźniów niebezpiecznych, gdyż w tym zakresie jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Dyrektor w odpowiedzi z dnia 13.02.2008 r. przyznał rację Rzecznikowi w tej sprawie.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o spowodowanie szybkiego, publicznego sprostowania nieprawdziwych informacji.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl