Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu rozpatrywania skarg przez organy Służby Więziennej z dnia 2001-12-13


RPO/389478/01/VII/701 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu rozpatrywania skarg przez organy Służby Więziennej.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-02-20

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 20.02.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - luty 2002", str. 35).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl