Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej nowelizacji ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kierunku określenia trybu sądowej kontroli decyzji o umieszczeniu w izbie wytrzeźwień z dnia 2000-06-09


RPO/179236/95/VII/713 RZ

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej nowelizacji ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kierunku określenia trybu sądowej kontroli decyzji o umieszczeniu w izbie wytrzeźwień.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl