Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie ochrony prawa osób niepalących - pozbawionych wolności - do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego podczas konwojowania do sądów i prokuratur oraz transportowania do zakładów karnych i aresztów śledczych z dnia 2002-08-27


RPO/396086/01/VII/701.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie ochrony prawa osób niepalących - pozbawionych wolności - do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego podczas konwojowania do sądów i prokuratur oraz transportowania do zakładów karnych i aresztów śledczych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-09-18

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 18.09.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - wrzesień 2002", str. 52).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl