Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków bytowych w celach izolacyjnych z dnia 2017-06-07


IX.517.3194.2016

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków bytowych w celach izolacyjnych.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym cela izolacyjna w szczególnych sytuacjach może być wykorzystywana jako cela mieszkalna, a zatem musi spełniać wszystkie warunki określone dla tego typu pomieszczenia. cela mieszkalna powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy zapewniający skazanemu osobne miejsce do spania, odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także oświetlenie odpowiednie do czytania i wykonywania pracy. Jej powierzchnia, przypadająca na skazanego, powinna wynosić nie mniej niż 3 m2, a urządzenia sanitarne muszą być usytuowane w sposób zapewniający ich niekrepujące użytkowanie.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski osadzonych w celi izolacyjnej jako zwykłej celi mieszkalnej. Skarżą się oni przede wszystkim na brak w tych celach gniazd wtyczkowych, co powoduje, że nie mogą korzystać z własnych odbiorników energii elektrycznej: telewizorów, czajników i grzałek elektrycznych. Osadzeni ci nie mają możliwości korzystania z ciepłej wody podczas wykonywania codziennych czynności higienicznych, przygotowania gorącego napoju czy też w ramach wolnego czasu przeznaczonego na zajęcia własne, oglądania programów telewizyjnych.

Z uwagi na brzmienie przepisu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, cela izolacyjna powinna być wyposażona w gniazda wtyczkowe. Ich brak znacznie pogarsza warunki zakwaterowania osób, wobec których nie została wymierzona kara dyscyplinarna umieszczenia w celi izolacyjnej.

Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW z prośbą o podjęcie działań mających na celu zainstalowanie we wszystkich celach izolacyjnych gniazd wtyczkowych, by tym samym w pełni respektować prawo osób pozbawionych wolności do humanitarnego traktowania. Poprosił także o powiadomienie o podjętych decyzjach w przedstawionej sprawie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2017-07-05

Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej w piśmie z 5 lipca 2017 r. poinformował, że z 322 cel izolacyjnych 40 jest wykorzystywanych jako cele mieszkalne, a umieszczenie w celi przeznaczonej do wykonywania kary dyscyplinarnej osadzonych, którym takiej kary nie wymierzono ma charakter doraźny i krótkotrwały. Dyrektor Generalny zapewnił Rzecznika, że poleci dyrektorom jednostek penitencjarnych, w których cele przeznaczone do wykonywania kary umieszczenia w celi izolacyjnej bywają wykorzystywane jako cele mieszkalne, aby podjęli działania w celu wyeliminowania problemów związanych z brakiem dostępu do gniazdek elektrycznych.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl