Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1-2. W sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania z dnia 2002-10-17


RPO/414433/02/VII/706.6 RZ

1-2. W sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania.

Inf. 7/2002,str.24.

1-2. W sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania.

Inf. 7/2002,str.24.

1-2. W sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania.

Inf. 7/2002,str.24.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2003-03-05

Opis odpowiedzi:

1/ odp. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27.08.2002 r. - Inf. 8/2002, str.48.

1/ odp. Podsekretarza Stanu w MS z dnia 5.09.2002 r. - Inf. 9/2002, str.45.

3/ odp. Podsekretarza Stanu w MS z dnia 5.11.2002 r. - Inf. 11/2002, str.

1/ odp. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27.08.2002 r. - Inf. 8/2002, str.48.

1/ odp. Podsekretarza Stanu w MS z dnia 5.09.2002 r. - Inf. 9/2002, str.45.

3/ odp. Podsekretarza Stanu w MS z dnia 5.11.2002 r. - Inf. 11/2002, str.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl