Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby pilnego wydania nowego rozporządzenia dotyczącego izb wytrzeźwień, na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 2001-11-13


Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby pilnego wydania nowego rozporządzenia dotyczącego izb wytrzeźwień, na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi:2002-05-15

Opis odpowiedzi:


Odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 15.05.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - maj 2002", str. 28).Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/