Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeciwdziałania przemocy wśród więźniów i zwalczania objawów patologii społecznej w tym środowisku z dnia 2001-06-06


RPO/379761/01/VII/713 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeciwdziałania przemocy wśród więźniów i zwalczania objawów patologii społecznej w tym środowisku.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2001-07-03

Opis odpowiedzi:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl