Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zmian w zakresie praktyki stosowania monitoringu w celach przeznaczonych dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Rzecznik wyraził stanowisko, że wszystkie pomieszczenia, w których przebywają osadzeni tzw. niebezpieczni, powinny być monitorowane w pełnym zakresie, zarówno dla zapewnienia ochrony społeczeństwa i bezpieczeństwa zakładu, ale także bezpieczeństwa tych osób. Niestety, dotychczas nie wprowadzono zmian legislacyjnych, co postulował Rzecznik, nie zmieniła się również praktyka. Brak właściwej kontroli ze strony Służby Więziennej, wobec niepełnego monitorowania cel, stwarza możliwości podejmowania przez osadzonych zachowań samobójczych (19 stycznia 2009 r. media poinformowały o samobójczej śmierci trzeciej osoby oskarżonej w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika). Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zmian w praktyce stosowania monitoringu, a także pilne uregulowanie w przepisach zasad stosowania monitoringu w jednostkach penitencjarnych. Jednocześnie poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie długotrwałego prowadzenia postępowań przygotowawczych przez organa prokuratury, dotyczących wyjaśnienia okoliczności poruszających opinię publiczną zgonów w jednostkach penitencjarnych z dnia 2009-01-19


RPO/586385/08/VII/7013 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zmian w zakresie praktyki stosowania monitoringu w celach przeznaczonych dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Rzecznik wyraził stanowisko, że wszystkie pomieszczenia, w których przebywają osadzeni tzw. niebezpieczni, powinny być monitorowane w pełnym zakresie, zarówno dla zapewnienia ochrony społeczeństwa i bezpieczeństwa zakładu, ale także bezpieczeństwa tych osób. Niestety, dotychczas nie wprowadzono zmian legislacyjnych, co postulował Rzecznik, nie zmieniła się również praktyka. Brak właściwej kontroli ze strony Służby Więziennej, wobec niepełnego monitorowania cel, stwarza możliwości podejmowania przez osadzonych zachowań samobójczych (19 stycznia 2009 r. media poinformowały o samobójczej śmierci trzeciej osoby oskarżonej w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika). Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zmian w praktyce stosowania monitoringu, a także pilne uregulowanie w przepisach zasad stosowania monitoringu w jednostkach penitencjarnych. Jednocześnie poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie długotrwałego prowadzenia postępowań przygotowawczych przez organa prokuratury, dotyczących wyjaśnienia okoliczności poruszających opinię publiczną zgonów w jednostkach penitencjarnych.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie informacji na temat okoliczności śmierci Roberta Pazika i niepodjęcia przez Służbę Więzienną stosownych działań w celu wyeliminowania niedostatków w zakresie stosowania monitoringu w celach przeznaczonych dla osadzonych tzw. niebezpiecznych.

W dniu 19 stycznia 2009 r. media poinformowały o samobójczej śmierci w Zakładzie Karnym w Płocku Roberta Pazika, skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności w procesie o uprowadzenie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika. Jest to już trzeci z oskarżonych w tej sprawie, który popełnił samobójstwo w celi więziennej. Do wszystkich tych zgonów doszło, mimo iż każdy z osadzonych pozostawał pod wzmożonym nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej, w pojedynczej, monitorowanej celi. Ze wstępnych informacji udzielonych mediom przez rzecznika prasowego Służby Więziennej wynika, że Robert Pazik powiesił się w kąciku sanitarnym - miejscu, którego nie obejmował podgląd kamery zainstalowanej w celi., W podobny sposób samobójstwo popełnił w tym samym zakładzie karnym w kwietniu 2008 r. inny skazany w tej samej sprawie. Już wówczas zwrócono uwagę na problem braku monitoringu kamer w kącikach sanitarnych cel przeznaczonych dla osadzonych tzw. niebezpiecznych, jednak dotychczas problem ten nie został rozwiązany. Rzecznik zwrócił się o udzielenie bliższych informacji na temat okoliczności śmierci Roberta Pazika. Jednocześnie poprosił o odniesienie się do kwestii niepodjęcia przez Służbę Więzienną stosownych działań w celu wyeliminowania niedostatków w zakresie stosowania monitoringu w celach przeznaczonych dla osadzonych tzw. niebezpiecznych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl