Zawartość

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wprowadzenia mediacji na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności z dnia 2001-02-08


RPO/363845/01/VII/713 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wprowadzenia mediacji na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi:2001-02-27

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27.02.2001 r.

Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/