Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1-3. W sprawie potrzeby przywrócenia ulgi w podatku dochodowym dla zakładów zatrudniających skazanych z dnia 2004-12-21


RPO/437520/03/VII/717 RZ

1-3. W sprawie potrzeby przywrócenia ulgi w podatku dochodowym dla zakładów zatrudniających skazanych.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna zrezygnowano z dotychczasowego uprawnienia zakładów, w których jest wykonywana praca skazanych, do ulgi w podatku dochodowym w wysokości 50% kwoty określonej w § 11 tego rozporządzenia. Było to konsekwencją zmiany art. 58 § 4 Kkw, w którym skreślono upoważnienie Rady Ministrów do określenia takiej ulgi z powodu niezgodności tego unormowania z art. 217 Konstytucji RP. Korzystne dla zakładów zatrudniających skazanych uregulowanie do tej pory nie zostało wprowadzone do ustawy. Likwidacja ulgi wpływa negatywnie na decyzje podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Dotyczą one zarówno ograniczenia liczby skazanych przyjętych do pracy jak i gotowości przyjęcia skazanych do pracy. Mając na uwadze potrzebę tworzenia właściwych warunków do wykonywania kar nieizolacyjnych, Rzecznik zwraca się o spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która przywróci omawiane prawo do ulgi w podatku dochodowym.

Inf. 10-12/2004, str. 62

1-3. W sprawie potrzeby przywrócenia ulgi w podatku dochodowym dla zakładów zatrudniających skazanych.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna zrezygnowano z dotychczasowego uprawnienia zakładów, w których jest wykonywana praca skazanych, do ulgi w podatku dochodowym w wysokości 50% kwoty określonej w § 11 tego rozporządzenia. Było to konsekwencją zmiany art. 58 § 4 Kkw, w którym skreślono upoważnienie Rady Ministrów do określenia takiej ulgi z powodu niezgodności tego unormowania z art. 217 Konstytucji RP. Korzystne dla zakładów zatrudniających skazanych uregulowanie do tej pory nie zostało wprowadzone do ustawy. Likwidacja ulgi wpływa negatywnie na decyzje podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Dotyczą one zarówno ograniczenia liczby skazanych przyjętych do pracy jak i gotowości przyjęcia skazanych do pracy. Mając na uwadze potrzebę tworzenia właściwych warunków do wykonywania kar nieizolacyjnych, Rzecznik zwraca się o spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która przywróci omawiane prawo do ulgi w podatku dochodowym.

Inf. 10-12/2004, str. 62

1-3. W sprawie potrzeby przywrócenia ulgi w podatku dochodowym dla zakładów zatrudniających skazanych.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna zrezygnowano z dotychczasowego uprawnienia zakładów, w których jest wykonywana praca skazanych, do ulgi w podatku dochodowym w wysokości 50% kwoty określonej w § 11 tego rozporządzenia. Było to konsekwencją zmiany art. 58 § 4 Kkw, w którym skreślono upoważnienie Rady Ministrów do określenia takiej ulgi z powodu niezgodności tego unormowania z art. 217 Konstytucji RP. Korzystne dla zakładów zatrudniających skazanych uregulowanie do tej pory nie zostało wprowadzone do ustawy. Likwidacja ulgi wpływa negatywnie na decyzje podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Dotyczą one zarówno ograniczenia liczby skazanych przyjętych do pracy jak i gotowości przyjęcia skazanych do pracy. Mając na uwadze potrzebę tworzenia właściwych warunków do wykonywania kar nieizolacyjnych, Rzecznik zwraca się o spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która przywróci omawiane prawo do ulgi w podatku dochodowym.

Inf. 10-12/2004, str. 62

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2006-02-16

Opis odpowiedzi:

1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (24.01.2005 r.) poinformował, że wydanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, miało na celu przede wszystkim usprawnienie wykonywania kary ograniczenia wolności, bowiem praktyka orzecznicza sądów wyraźnie wskazywała, że podmioty zobowiązane do przyjęcia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne nie wywiązywały się z nałożonych na nie obowiązków, nawet przy istniejących ulgach podatkowych. Sądowe postępowanie wykonawcze w tego rodzaju sprawach było nie tylko ograniczone, ale faktycznie pozaustawowo redukowało stosowanie przez sądy kary ograniczenia wolności w tej formie. Pozbawienie wymienionych podmiotów ulg podatkowych jest wyłącznie konsekwencją zmiany art. 58 § 4 Kkw. Brak danych, aby podmioty zatrudniające skazanych uzależniały w nagminnej skali nieodpłatne zatrudnienie skazanych od ulgi podatkowej w dochodzie, którego wysokość kształtuje sam podmiot zatrudniający. Niezależnie od powyższego przy najbliższej inicjatywie legislacyjnej Rządu zostaną rozważone przedstawione przez Rzecznika problemy związane z tworzeniem właściwych warunków do wykonywania kar nieizolacyjnych.

Inf. 1-3/2005, str.99

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl