Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydania rozporządzenia ustalającego wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających i określenia ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów z dnia 2000-04-11


RPO/328043/99/VII/701.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydania rozporządzenia ustalającego wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających i określenia ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2000-05-29

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - czerwiec 2000 r.", str. 49).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl