Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania z dnia 2002-07-31


RPO/414433/02/VII/706.6 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-11-05

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27.08.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - sierpień 2002", str. 48).

Wniosek oddalony (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.07.2004 r., sygn. akt K 16/03).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl