Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1-2. W sprawie reformy kurateli sądowej oraz usprawnienia wykonywania kar nieizolacyjnych z dnia 2001-12-05


RPO/274907/98/VII/717 RZ

1-2. W sprawie reformy kurateli sądowej oraz usprawnienia wykonywania kar nieizolacyjnych.

Inf. 12/2001, str.

1-2. W sprawie reformy kurateli sądowej oraz usprawnienia wykonywania kar nieizolacyjnych.

Inf. 12/2001, str.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl