Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie czasowego umieszczania osób tymczasowo aresztowanych w pomieszczeniach policyjnych izb zatrzymań, z naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 2002-03-13


RPO/390902/01/VII/715 RZ

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie czasowego umieszczania osób tymczasowo aresztowanych w pomieszczeniach policyjnych izb zatrzymań, z naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-05-09

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji z dnia 9.05.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - maj 2002", str. 32).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl