Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Zgłoszenie udziału RPO w postępowaniu przed TK w sprawie 3 pytań prawnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt P 128/15) z dnia 2015-12-18


IX.517.670.2015

Zgłoszenie udziału RPO w postępowaniu przed TK w sprawie 3 pytań prawnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt P 128/15).

Data odpowiedzi: 2016-12-16

Opis odpowiedzi:

Umorzenie postępowania (postanowienie z 16 grudnia 2016 r., sygn. akt P 128/15).

Trybunał dokonał już oceny konstytucyjności przedmiotowych przepisów z przepisami Konstytucji wskazanymi jako wzorce kontroli w niniejszej sprawie. Ponowna kontrola tych samych przepisów z tymi samymi wzorcami kontroli wykazuje, że wystąpiła przeszkoda wydania wyroku, co uzasadnia umorzenie postępowania.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl