Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania z dnia 2007-02-20


Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.

Znaczną część korespondencji wpływającej do Biura Rzecznika stanowią wnioski dotyczące stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Skargi dotyczące tej problematyki wpływają także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w znacznej części przypadków stwierdza ich zasadność. Sytuacja ta budzi zaniepokojenie Rzecznika.
Dlatego też w Biurze Rzecznika dokonano analizy sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Rzecznik przekazał Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej opracowanie będące wynikiem dokonanej analizy. Opracowanie zawiera ocenę istniejącego stanu oraz propozycje działań naprawczych.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.

Znaczną część korespondencji wpływającej do Biura Rzecznika stanowią wnioski dotyczące stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Skargi dotyczące tej problematyki wpływają także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w znacznej części przypadków stwierdza ich zasadność. Sytuacja ta budzi zaniepokojenie Rzecznika.
Dlatego też w Biurze Rzecznika dokonano analizy sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Rzecznik przekazał Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej opracowanie będące wynikiem dokonanej analizy. Opracowanie zawiera ocenę istniejącego stanu oraz propozycje działań naprawczych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/