Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy z 1990 r. o Policji, w zakresie właściwego uregulowania sytuacji prawnej osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji z dnia 2001-03-06


RPO/283164/98/VII/715 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy z 1990 r. o Policji, w zakresie właściwego uregulowania sytuacji prawnej osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2001-04-26

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.04.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - kwiecień 2001", str. 40).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl