Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości obniżenia skazanemu za jego zgodą wynagrodzenia za pracę z dnia 1996-03-28


RPO/212480/96/VII/713 RZ

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości obniżenia skazanemu za jego zgodą wynagrodzenia za pracę.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 1997-09-16

Opis odpowiedzi:

Wniosek częściowo uwzględniony (orzeczenie z dnia 7.01.1997 r., sygn. akt K.7/96).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl