Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przestrzegania podstawowych praw dzieci oraz młodzieży do wychowania, opieki terapeutycznej i nauki, ze względu na niewystarczającą ilość miejsc w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych z dnia 2007-07-24


RPO/474868/04/VII/1106 RZ

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przestrzegania podstawowych praw dzieci oraz młodzieży do wychowania, opieki terapeutycznej i nauki, ze względu na niewystarczającą ilość miejsc w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Przepis art. 26 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.07.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii wyraźnie wskazuje na konieczność natychmiastowego umieszczania w młodzieżowym ośrodku wychowawczym nieletnich zagrożonych demoralizacją. Z korespondencji kierowanej do Rzecznika wynika zaś, że nieletni często przez wiele lat oczekują na miejsce we wskazanym ośrodku. Rzecznik zwrócił się z prośbą o informację o stanie zapotrzebowania na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz o ewentualnych działaniach podjętych dla poprawy obecnej sytuacji.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl