Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia więźniom wymagającym świadczeń zdrowotnych stałego dostępu do bezpłatnych leków z dnia 2002-01-22


RPO/394933/01/VII/706.6 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia więźniom wymagającym świadczeń zdrowotnych stałego dostępu do bezpłatnych leków.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-02-14

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14.02.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - luty 2002", str. 47).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl