Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym z dnia 2006-11-30


RPO/230517/96/VII/701 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym.

Znowelizowane art. 72 § 1 i art. 95a § 1 Kodeksu karnego oraz art. 96 § 1 i art. 117 Kodeksu karnego wykonawczego zobowiązują organy wymiaru sprawiedliwości oraz placówki opieki zdrowotnej do podejmowania wobec sprawców przestępstw o charakterze seksualnym odpowiednich przedsięwzięć prawno-karnych, organizacyjnych i leczniczo-terapeutycznych.

Te nowe rozwiązania ustawowe, tak istotne z punktu widzenia interesu społecznego, nie znalazły dotychczas właściwego zastosowania w praktyce.

W dniu 11.07.2006 r. w Ministerstwie Zdrowia powstał międzyresortowy zespół, którego zadaniem jest opracowanie nowej strategii leczenia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, jednak jego prace są jeszcze mało zaawansowane.

Problemy wymiaru sprawiedliwości oraz publicznej służby zdrowia rodzą obawę, czy w oparciu o dyspozycje ustawowe powstanie i będzie realizowany w Polsce program kompleksowego postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym. Rzecznik prosi o określenie, jakie zostały podjęte i kiedy będą zakończone działania w resorcie sprawiedliwości, Służbie Więziennej oraz w resorcie zdrowia zmierzające do wdrożenia w życie powołanych przepisów, a także jaka liczba spraw została dotychczas skierowana na podstawie każdego z tych przepisów.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym.

Znowelizowane art. 72 § 1 i art. 95a § 1 Kodeksu karnego oraz art. 96 § 1 i art. 117 Kodeksu karnego wykonawczego zobowiązują organy wymiaru sprawiedliwości oraz placówki opieki zdrowotnej do podejmowania wobec sprawców przestępstw o charakterze seksualnym odpowiednich przedsięwzięć prawno-karnych, organizacyjnych i leczniczo-terapeutycznych.

Te nowe rozwiązania ustawowe, tak istotne z punktu widzenia interesu społecznego, nie znalazły dotychczas właściwego zastosowania w praktyce.

W dniu 11.07.2006 r. w Ministerstwie Zdrowia powstał międzyresortowy zespół, którego zadaniem jest opracowanie nowej strategii leczenia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, jednak jego prace są jeszcze mało zaawansowane.

Problemy wymiaru sprawiedliwości oraz publicznej służby zdrowia rodzą obawę, czy w oparciu o dyspozycje ustawowe powstanie i będzie realizowany w Polsce program kompleksowego postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym. Rzecznik prosi o określenie, jakie zostały podjęte i kiedy będą zakończone działania w resorcie sprawiedliwości, Służbie Więziennej oraz w resorcie zdrowia zmierzające do wdrożenia w życie powołanych przepisów, a także jaka liczba spraw została dotychczas skierowana na podstawie każdego z tych przepisów.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl