Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania tymczasowego umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii z dnia 2010-09-08


RPO/507916/05/VII/11006 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania tymczasowego umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Rzecznik Praw Obywatelskich od 2008 r. monitoruje sprawę usunięcia niekonstytucyjności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii. W dotychczasowej korespondencji zarówno z Ministerstwem Sprawiedliwości, jak i Ministerstwem Edukacji Narodowej, padały zapewnienia o tym, iż zostaną przedstawione projekty aktów prawnych, które usprawnią umieszczanie nieletnich w placówkach w trybie art. 26 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Do chwili obecnej kwestia ta jednak nie została uregulowana. W związku z powyższym Rzecznik zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji o aktualnym stanie prac w tym zakresie, jak również o udostępnienie wyników badań efektywności postępowań związanych z umieszczaniem nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w kontekście zgodności postępów resocjalizacji nieletniego z jego dalszym pobytem w środowisku placówki.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl