Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie przestrzegania praw i wolności osób pozbawionych wolności, wnoszących skargi i pozwy z dnia 2009-03-16


RPO/599333/08/VII/7002 RZ

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie przestrzegania praw i wolności osób pozbawionych wolności, wnoszących skargi i pozwy.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl