Zawartość

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydania rozporządzeń przewidzianych w art. 250 par. 1 i 2 Kodeksu karnego wykonawczego dotyczących zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności z dnia 2001-01-30


RPO/241886/97/VII/701 RZ

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydania rozporządzeń przewidzianych w art. 250 par. 1 i 2 Kodeksu karnego wykonawczego dotyczących zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi:2001-02-09

Opis odpowiedzi:

Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/