Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości z dnia 2002-10-17


RPO/179236/95/VII/713 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-11-07

Opis odpowiedzi:

2. Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.11.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - listopad 2002", str. 58).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl