Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie udzielenia informacji na temat liczby skarg osób pozbawionych wolności na skutki przeludnienia jednostek penitencjarnych z dnia 2006-03-08


RPO/353935/00/VII/702.2 RZ

1. W sprawie udzielenia informacji na temat liczby skarg osób pozbawionych wolności na skutki przeludnienia jednostek penitencjarnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie informacji za lata 2004-2005 i rok bieżący, o liczbie skierowanych do sądów przez skazanych i tymczasowo aresztowanych pozwów o wypłatę odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w związku z pobytem w przeludnionych jednostkach penitencjarnych, sposobie prawomocnego zakończenia tych spraw, oraz o liczbie pozwów, w których osoby pozbawione wolności skarżyły się na negatywne dla ich zdrowia skutki osadzenia w celach z palącymi tytoń, a także o liczbie skarg z Polski, przyjętych do rozpatrzenia przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczących skutków przeludnienia więzień.

Inf. 1-3/2006, str.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl