Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie kontroli nad umieszczaniem w izbach wytrzeźwień i środkami stosowanymi wobec osób tam zatrzymanych z dnia 2000-08-23


RPO/179236/95/VII/713 RZ

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie kontroli nad umieszczaniem w izbach wytrzeźwień i środkami stosowanymi wobec osób tam zatrzymanych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl