Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie korespondencji prowadzonej przez osoby pozbawione wolności z dnia 2003-06-12


RPO/421296/02/VII/704.3 RZ

1. W sprawie korespondencji prowadzonej przez osoby pozbawione wolności.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o dodatkowe przeanalizowanie kwestii poruszonej w wystąpieniu z dnia 14 kwietnia 2003 r. Propozycja Rzecznika wydawania osobom pozbawionym wolności, które nie posiadają środków finansowych, w razie potrzeby papieru, kopert i znaczków na co najmniej jeden list w miesiącu nie miała na celu "zawężenia zasięgu udzielanej pomocy". Chodzi jedynie o zaproponowanie racjonalnego kompromisu między potrzebami osób pozbawionych wolności i możliwościami finansowymi więziennictwa. Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje odpowiednią zmianę brzmienia przepisów § 27 Regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności oraz § 35 Regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

Inf. 2/2003, str.45.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2003-10-30

Opis odpowiedzi:

1/ odp. Podsekretarza Stanu w MS z dnia 26.06.2003 r. - Inf. 2/2003, str.96.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl