Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 2002-03-28


RPO/353935/00/VII/702.2 RZ

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl