Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie udzielania osobom tymczasowo aresztowanym zezwoleń na widzenie z ich małoletnimi dziećmi z dnia 2008-05-28


RPO/546726/06/VII/708 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie udzielania osobom tymczasowo aresztowanym zezwoleń na widzenie z ich małoletnimi dziećmi.

Nawiązując do wcześniejszych wystąpień w sprawie udzielania osobom tymczasowo aresztowanym zezwoleń na widzenie z ich małoletnimi dziećmi, Rzecznik zwrócił się o informacje o aktualnym stanowisku Ministra Sprawiedliwości, a także, czy nadal istnieje wola unormowania tej kwestii w akcie prawnym rangi ustawy oraz wskazanie, czy praktyka w zakresie udzielania widzeń została ujednolicona. W odpowiedziach udzielanych Rzecznikowi przez resort sprawiedliwości w tej sprawie (z dnia 19.01.2007 r. i 21.02.2007 r.) przedstawiono bowiem dwa odmienne stanowiska środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl