Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony praw osób zatrzymywanych lub doprowadzonych przez Policję z dnia 2009-02-09


RPO/591186/08/VII/715 RZ

Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony praw osób zatrzymywanych lub doprowadzonych przez Policję.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl