Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie warunków bytowych w Zakładzie Karnym w Zabrzu z dnia 2003-04-24


RPO/432948/03/VII/706.6 RZ

1. W sprawie warunków bytowych w Zakładzie Karnym w Zabrzu.

W wyniku wizytacji Zakładu Karnego w Zabrzu w lutym 2003 r. pracownicy Biura RPO ustalili, że warunki bytowe w tej jednostce penitencjarnej naruszają prawa osób odbywających kary pozbawienia wolności, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia osób tam przebywających (m.in. zagrzybienie ścian, nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa, nieskutecznie działający system ogrzewania, zły stan pomieszczeń łaźni, toalet oraz stołówki). Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o planach Centralnego Zarządu Służby Więziennej w zakresie przywrócenia praworządnego wykonywania kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Zabrzu.

Inf. 2/2003, str.26.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl