Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności spowodowanych przeludnieniem w aresztach śledczych i zakładach karnych z dnia 2001-06-13


RPO/378921/01/VII/702.2 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności spowodowanych przeludnieniem w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2001-07-12

Opis odpowiedzi:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl