Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystapienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie uniemożliwienia przedstawicielom RPO rozmowy z Panią Marią S., byłą główną księgową spółek Marka Dochnala, na temat okoliczności zatrzymania jej przez policję i warunków pobytu w zakładzie karnym z dnia 2007-01-15


RPO/548579/07/VII/708 RZ

Wystapienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie uniemożliwienia przedstawicielom RPO rozmowy z Panią Marią S., byłą główną księgową spółek Marka Dochnala, na temat okoliczności zatrzymania jej przez policję i warunków pobytu w zakładzie karnym.

W dniu 11.01.2007 r. przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich udał się do Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu w celu zbadania poszanowania prawa w związku z zatrzymaniem i osadzeniem w tej jednostce tymczasowo aresztowanej Marii S. oraz jej dziecka. Podstawą do podjęcia czynności sprawdzających były zarówno doniesienia prasowe, jak i wniosek męża Pani Marii S., skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dyrektor Zakładu Karnego odmówił jednak zgody na przeprowadzenie przez przedstawiciela Rzecznika rozmowy z tymczasowo aresztowaną. Fakt uniemożliwienia przeprowadzenia rozmowy z osobą tymczasowo aresztowaną przez upoważnionego pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowi naruszenie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego o spowodowanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu oraz Prokuratora Okręgowego, który zażądał od pracownika Biura RPO przesłania wniosku o udzielenie widzenia, mimo iż jest to sprzeczne z ustawowym uprawnieniem przedstawiciela Rzecznika do zbadania każdej sprawy na miejscu.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl