Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony prawa osób pozbawionych wolności - niepalących, do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego podczas konwojowania do sądów i prokuratur lub transportowania do zakładów karnych i aresztów śledczych z dnia 2002-07-09


RPO/396086/01/VII/701.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony prawa osób pozbawionych wolności - niepalących, do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego podczas konwojowania do sądów i prokuratur lub transportowania do zakładów karnych i aresztów śledczych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-08-07

Opis odpowiedzi:

1. Odpowiedź Sekretarza Stanu w MSWiA z dnia 23.07.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - lipiec 2002", str. 60).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl