Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zagrożeń dla polityki karnej państwa wynikających z niedofinansowania więziennictwa z dnia 2002-11-05


RPO/353935/00/VII/702.2 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zagrożeń dla polityki karnej państwa wynikających z niedofinansowania więziennictwa.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl