Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przygotowania informatora dla wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych z dnia 2009-07-22


RPO/603898/08/VII/7020 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przygotowania informatora dla wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl