Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu realizacji przez osoby odbywające kary pozbawienia wolności ciążących na nich zobowiązań finansowych (alimentów, grzywien i in.) z dnia 2000-01-03


RPO/322798/99/VII/713 RZ

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu realizacji przez osoby odbywające kary pozbawienia wolności ciążących na nich zobowiązań finansowych (alimentów, grzywien i in.).

Data odpowiedzi: 2000-09-22

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.03.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - marzec 2000 r.", str. 52).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl